Välkommen till The Emerald Heart

EH

Ljuset från the Emerald Heart erbjuder transformation till alla som uppriktigt söker Ljuset och Sanningen inom sig själva…

The Emerald Heart är en möjlighet för uppriktiga spirituella sökare att ta steget in i en process av djup, inre transformation. En möjlighet att arbeta med de hösta spirituella krafterna för andlig utveckling.

Det som hindrar de flesta från att ta det första steget är RÄDSLA eller osäkerhet!

Det första steget handlar om att ta sig ut ur en situation av besvär, obehag eller svårigheter, men vad var egentligen orsaken till att denna situation över huvud taget uppstod?

Svaret är alltid... att inte höra eller lyssna till sin inre röst! 

Vad är det egentligen du söker?

Vi står inför en tid av stort uppvaknande för mänskligheten. Människor håller på att vakna upp till förändring, och det visar sig, inte minst, genom den inre känslan många har av att vi inte kan fortsätta på det sätt som nu sker. Om du har hamnat på den här sidan idag, på din resa genom livet, kanske det är dags för dig att uppleva Ljuset från the Emerald Heart ? 

Fråga dig själv hur det känns?

Känns det bra? 

Känner du dig dragen till det? 

Är the Emerald Heart® vad du sökt efter?

 

Välkommen

Välkommen till www.rosahultman.n.nu

Länkar

EH