Erbjudande

Essenser;

Dessa högvibrerande, evolutionära essenser gavs till David Ashworth över en tid av flera år. Guiderna började till slut kalla dem "nycklar till transformation". Det är en rad essenser som var och en arbetar på olika nivå av vibration eller olika områden av medvetandet.

Nedan följer en beskrivning av de olika essenser the Emerald Heart erbjuder:

  • The Devic essences Det var med dessa essenser David började sin resa av utveckling och dessa essenser öppnar upp vårt medvetande.
  • Wheel of Light essences Dessa essenser accelererar vår vibration.
  • Extreme essences Dessa essenser når till det djupaste av alla känslor vi bär djupt inom oss, som lagrats genom tid och rum, då dessa essenser kommer ur "brunnen av rädslor".
  • Sentinel essences Dessa essenser utvecklar kontakten med det gudomligt maskulina och det gudomligt feminina och är dolda portaler till vårt djupare medvetande.
  • Time and Space Essences Dessa essenser väver samman 4e och 5e dimensionen och hjälper vårt medvetande att överbrygga den nya tidens medvetande, vilket handlar om att se och uppfatta verkligheten i den 5e dimensionen.

Sortiment av essenser

Investering: 280:- inkl. moms

Essens program;

Essens program gavs genom guidning till David och har utvecklats till en oerhört kraftfull process och ett verktyg för att få till stånd öppnandet av hjärtat och expansion av medvetandet hos alla andliga sökare. Det spelar ingen roll var du befinner dig på din andliga väg då utgångspunkten alltd handlar om här och nu. Processen kulminerar i en ren evolutionär rörelse i vårt medvetandet och garanterar bestående effekt. Detta är en individuell process som utgår från det guiderna kallar "fönstret av möjligheter", den tidsram efter en konsultation inom vilken man ska börja sitt program, detta för att en persons medvetande inte ska röra sig i en annan riktning och därmed göra så att målet för det Ljuset ska arbeta med ska ändra sig. En uppkoppling till Ljuset varar under en Måncykel; 28 dagar, och under denna tid flödar energi och Ljus in i personens medvetande dygnet runt för att lösa upp rädslor och energimönster. Ett komplett essens program löper över totalt ca 3-4 månader, där man efter de första 28 dagarna genomgår en process av utveckling och intergration av den uppnådda vibrationen i medvetandet, som höjts under de 28 dagarna med anledning av att tyngre energier i hjärtat transformerats till kärlek och ljus. 

Är du intresserad ta kontakt med en utbildad Emerald Heart Practitioner nedan för bokning av personlig konsultation samt prisuppgift.

Emerald Heart Practitioners

Emerald Heart Gatherings;

Gatherings är  Ljusmöten där vi samlas i Ljuset från the Emerald Heart under ca 2 timmar. Detta är en möjlighet till att träffa likasinnade och att dela erfarenheter av vad Ljuset gjort för dig som deltagare. Att delta i dessa ljusmöten leder till läkande och utveckling. Dessa ljusmöten går bra att delta i på distans, för egen meditation i Ljuset.

Being in the Light;

Detta är en kraftfull process av transformation, som hålls i samband med workshops med olika teman. Dessa workshops brukas vanligtvis styras av guiderna från the Emerald Heart och anpassas helt efter dem som deltar för att samtliga deltagare ska få exakt det den behöver för sin andliga utveckling.

Är du intresserad hör gärna av dig för upplägg och prisuppgift.  

Divine Plan Healing system;

En ny paradigm betyder att någonting nytt händer eller kommer ens väg, som fullständigt förändrar det sätt man uppfattar världen på; eller att det fullständigt förändrar det sätt någonting fungerar. Ytterst handlar det om ett medvetandeskifte och de som är redo att ta till sig förändringen och följa universums förändring kommer att släppa allt de tidigare trott sig veta för att lära sig det nya. 

The - Divine Plan - handlar om just detta. Det är ett nytt Healingsystem som går bortom allt vi tidigare lärt oss. Det har givits till mänskligheten genom en person som bär Ljuset från the Emerald Heart. Ytterligare information samt uppgifter om utövare finns via länken nedan. 

The Divine Plan - Healingsystem

GRATIS Ljusöverföring vid höst- och vårdagjämning, vid sommar- och vintesolståndet;

4 gånger om året erbjuds människor att helt gratis uppleva detta kraftfulla men milda Ljus. Registering och instruktioner finns på the Emerald Herarts Blog.

Gratis Ljusöverföring

Stepping Stones into the Emerald Heart;

Det finns olika sätt att börja arbeta med Ljuset från the Emerald Heart, allt beroende på den frekvens man har och ens förmåga att hålla och bära Ljus. Känner du dig dragen till att arbeta med och bära detta Ljus är du varmt välkommen att höra av dig för en personlig konsultation. 

Välkommen

Välkommen till www.rosahultman.n.nu

Länkar

EH