Från hjärta till hjärta

Mina artiklar kommer ur mitt hjärta och de talar till ditt hjärta. För det är bara ur hjärtat vi kan kommunicera sant med varandra. Det jag skriver kommer djupt inifrån och jag vaknar ofta upp tidigt på morgonen med några ord ringande i öronen som jag lärt över tid är viktigt att skriva ner. Dessa ord är som frön som gror och växer som ett ofött barn. Det kan hända att jag lägger till ett och annat ord under denna mognadsprocess men vad som än händer så slutar det alltid med att jag känner ett inre driv att föda fram någonting i skrift. Allt jag skriver är en del av mig men det är också en del av dig. Det är min själ som talar till din själ och det jag skriver reflekterar min utveckling, mitt uppvaknande och mina lärdomar av hur mitt inre gör sig hört, vilket alltihop har kommit som ett resultat av mina möten med dig och från att leva mitt liv i Ljuset från the Emerald Heart. Det är i Ljuset från the Emerald Heart jag nu kan komma ihåg vem jag är, där jag nu vaknar upp och känner min koppling till det Gudomliga och till insikten att jag förberetts för att hjälpa och upplyfta mina medmänniskor. Jag högaktar och sänder min kärlek till alla er som läser mina ord, för dessa ord är också era ord. I era tysta böner har ni bett mig skriva dem. Ni har bett mig ta er hand för att tillsammans bilda en cirkel av kärlek runt jorden. Det är denna förenande kraft som får mig att reflektera över och dela med mig av mina insikter till er. Att skriva ger mig kraft. Att dela med mig av det jag skriver får mitt hjärta att sjunga!  

Att upptäcka min inre verklighet

Från att befinna mig på en spirituell väg och från att ha arbetat med Ljuset från the Emerald Heart sedan 2008, kan jag skriva under på att det krävs mod för att ändra fokus och börja titta inåt. Till att börja med kan det vara riktigt skrämmande att stå ansikte mot ansikte med ens inre verklighet. Vi tvekar och hittar på alla möjliga ursäkter för att undvika att öppna den här dörren till vårt eget sinne, för på en djupare nivå är vi väldigt medvetna om att det inte finns någonstans att gömma sig när vi är fullständigt ärliga mot oss själva och Jajjemän! Det är skrämmande att ta fullt ansvar för det som händer en i ens eget liv.

När vi är fullständigt ärliga mot oss själva, så avslöjar vi beteende och övertygelser vi lärt oss att förneka. Vi tvingas möta vår djupaste osäkerhet och våra djupaste rädslor. Vi måste titta på och erkänna programmeringar som kontrollerat och motiverat oss sedan tidig barndom. Vi måste utforska alla grundläggande antaganden som bestämmer och styr vårt handlande. Vi tvingas titta på hur vi beter oss i förhållandet till andra. Vi måste konfrontera det vi tror vi är, varför vi befinner oss på den här planeten och det vi värderar högst i livet.

Jag vet från egen erfarenhet att det är mycket svårare att möta ilskan och sorgen i min inre verklighet än vad det är att intellektuellt analysera något jag definierat finns utom mig. Inuti är jag ensam med min förvirring och mina försvar. Det enda jag har är att med hjälp av min vilja anta utmaningen. Det är bara jag som kan titta inuti mig själv. Det är bara jag som kan känna igen och aceptera min styrkor såväl som mina svagheter. Jag och endast jag måsta lägga det förflutna bakom mig och lyssna till och följa min inre guidning.  

Det är inte möjligt att delegera den här uppgiften av inre arbete till någon eller någonting annat. Det handlar om eget inre arbete. Du måste själv ha disciplinen att göra det som krävs för att öppna ditt hjärta till dig själv. Du kan svika dig själv och söka den inre friden och glädjen genom makt och prestige eller genom materiell tillfredställelse, eller genom att lämna vägen för någonting ditt sinne lurar dig att tro är bättre, men inget av detta är lösningen. Du blir en förlorare och innerst inne är du säkert medveten om detta.

Det djärvaste steg vi kan ta under en livstid är att i fullständig ärlighet titta på den inre andliga beskaffenheten på våra problem, men det är väldigt få som har modet att ta detta steg. Att ta detta steg och gå vägen kräver mod eftersom detta är en väg där ditt mörker kommer att avslöjas och det är bara mängden mod som avgör hur långt du är villig att gå.

Det bästa med det hela är att på den spirituella vägen belönas vi för varje steg och genom denna process hittar vi kraften och styrkan vi bär inom oss. Att växa spirituellt får oss alltid att hitta friden, glädjen och kärleken vi sökt, utom oss själva, inom oss själva. Att växa spirituellt får också såväl män som kvinnor att knyta an till det högsta uttrycket av feminin kraft – skapelsen själv - och med denna spirituella växt kommer förståelsen att genom att högakta den kreativa essensen i kvinnan, det ädla i modern och de feminina aspekterna av Gudomligheten kommer vi att upptäcka heligheten i allt levande.  

 

Så min uppmaning till er alla idag är att ta ett djärvt steg, därför att det är vårt inre tillstånd av medvetande som skapar vår yttre verklighet.

Sluta fokusera på alla andras problem och ta det djärva steget att titta på dina egna rädslor och osäkerheter.

Sluta upp att vara ett offer.

Ta ansvar för ditt eget liv och dina egna projektioner.

Då och endast då kommer vi att kunna lösa våra kollektiva gemensamma problem. Då och endast då kommer vi att gå från att leva i våra huvuden till att leva i våra hjärtan. Då och endast då kommer vi att upptäcka vårt förhållande till moder Jord och den gudomligt feminina principen.   

Livet ger var och en av oss möjligheter så att vi kan växa och bidra till världen på ett unikt sätt. Genom att dela dessa ord tar jag tillfället i akt att få kontakt med dig. Må du få lyckan att inse att den du är, kan göra skillnad. Må vi alltid komma ihåg att varje ögonblick ger oss en möjlighet till förändring så att vi kan transformera oss själva och världen genom att känna kärlek i våra hjärtan.  

 EH

Jag välsignar dig med Ljuset från the Emerald Heart / Rosa, Elder of the Emerald Heart

Välkommen

Välkommen till www.rosahultman.n.nu

Länkar

EH