Information

The Emerald Heart är inte knutet till någon religion, utan hyllar all gammal visdom de stora spirituella lärare, som funnit sanningen delat med sig av till andra.

Samtliga Emerald Heart Practitioner har gått igenom förändring och transformation, på sin individuella resa mot upplysning, och deras önskan är att dela denna resa med alla dem som verkligen önskar förändring i sina liv.

Det är inte nödvändigt att träffa en Practitioner personligen för att arbeta med the Emerald Heart. Allt kan göras via telefon vilket gör denna process tillgänglig för alla, var än i världen man befinner sig. 

Så, vad är då the Emerald Heart?

Ljuset från the Emerald Heart gavs till David Ashworth i en vision 2005. Under flera veckor var Ljuset så intensivt att David knappt sov någonting, och under de först sex månaderna fortsatte det att flöda genom honom samtidigt som det öppnade upp honom i ett enormt tempo och förde med sig lärdomar. David gjorde under denna tid inget annat än att skriva ner alla lärdomar. Detta Ljus har kommit som en gåva till mänskligheten för att vara till hjälp med nästa kapitel av utveckling av mänskligheten och vår planet.     

 • Det är en avancerad spirituell process
 • Det är ett Ljus som avslöjar den djupaste Sanningen inom dig
 • Det är ett Ljus som medför läkande och utveckling
 • Det är ett Ljus som medför upplysning genom utveckling
 • Det är ett Ljus för utveckling av det mänskliga medvetandet

Vad är det Ljuset från the Emerald Heart gör?

Ljuset frigör och öppnar upp ditt hjärta och ger dig därigenom kunskap om ditt undermedvetna. Denna kunskap hjälper dig att lättare se sanningen om ditt liv. Det blir enklare att identifiera dig med varför du är där du är just nu och du får lättare att se vad meningen med ditt liv kan vara. Det framhäver också och hjälper dig att ta dig förbi all synbar problematik du kan tänkas uppleva som håller dig tillbaka från ditt inre växande.  

The Emerald Heart gör det möjligt för dig att bli det allra bästa du kan bli
När du med Ljusets hjälp kan börja släppa på problematik, föreställningar, rädslor, energimönster, sätt du saboterar för dig själv, sociala programmeringar och annat som kan tänkas begränsa dig kommer du att utvecklas och förstå de dolda sidorna av ditt ego-jag och hur hårt det kämpar för att förhindra din transformation. Du kommer att lära dig hur du oavsiktligt hindrar dig själv från att få tillgång till din sanna potential i livet och vad det är som separerar dig från att vara ett med det vi alla är en del av.

Ljuset från the Emerald Heart gör det möjligt för en Practitioner att se djupt in i ditt hjärta, där alla begränsningar och sanningar finns dolda. Då Ljuset belyser ditt inre varande visar ditt högre jag Practionern vad som behöver förändras. Även om du ibland kan känna hur du kämpar med den ena problematiken efter den andra är det alltid bara ett enda problem som begränsar ditt medvetande från att utvecklas till nästa nivå. Guiderna kallar detta ” den primära begränsande faktorn” som står i vägen för din utveckling.  

Genom att använda högvibrerande essenser för att lösa upp de starka energimönstren i denna primära begränsande faktor, kommer du omgående att känna en förändring av ditt medvetande som gör det möjligt för dig att växa och utvecklas. Det är helt enkelt så att mer ljus flödar in i ditt medvetande där det tidigare bara fanns rädsla och begränsning.

Utveckling handlar om att ständigt ta sig till nästa nivå, att ständigt ta sig förbi de inre barriärer som hindrar oss från att nå den enorma potential vi bär inom oss. När klarhet och uppfattningsförmåga framträder börjar du höja dig, din vibration stiger och du får förmågan att se livet ur ett större perspektiv. Du skymtar denna större bild i takt med att du börjar se genom de illusioner som håller dig fången.  

 

Fråga dig själv…

 • Söker du verkligen, på ett seriöst sätt efter förändring i ditt liv?
 • Är du redo att bli den gränslösa varelse du har potential att vara?
 • Är du redo att möta sanningen i det som häller dig tillbaka?
 • Är du redo att hedra meningen med ditt liv?
 • Är du redo för utveckling av ditt medvetande?
 • Är du redo att arbeta med en Practitioner och ett Ljus som kan visa dig vägen till allt detta?

Att förvärva transformation är enkelt - du tar bara ett steg i taget tillsammans med en Practitioner som gått denna väg före dig, och som på det sättet kan visa dig hur du ska göra. Alla utbildade Emerald Heart Practitioners är på sitt eget vis spirituella lärare som alla valt att arbeta med detta Ljus för att det är så oerhört givande.

 

Välkommen

Välkommen till www.rosahultman.n.nu

Länkar

EH