The Emerald Heart

Så, vad är the Emerald Heart?

  • Det är en avancerad spirituell process
  • Det är ett ljus som avslöjar den djupaste Sanningen inom dig
  • Det är ett ljus som ger läkning genom utveckling
  • Det är ett ljus som ger upplysning genom utveckling
  • Det är ett ljus för utveckling av det mänskliga medvetandet

The Emerald Heart gör det möjligt för dig att bli det bästa du kan bli

I takt med att du lär dig att växa och utvecklas, genom att släppa taget om begränsande faktorer som trosföreställningar, rädslor, energimönster, självsabotage, sociala programmeringar etc - kommer du att börja förstå den gömda sidan av ditt Ego, som kämpar hårt för att förhindra din transformation. Du kommer att lära dig hur du oavsiktligt hindrar dig själv från att få tillgång till din sanna potential, samt det som separerar dig från den Enhet vi alla är en del av och står i ständig kontakt med.

Ljuset från the Emerald Heart möjliggör för en Practitioner att se djupt in i ditt hjärta, där alla begränsningar och rädslor hålls gömda. Då ljuset lyser upp ditt inre kommer ditt eget Högre Jag att visa din Practitioner vad som behöver förändras. I varje stund är det alltid endast en enda sak som begränsar din utveckling och ditt liv att röra sig till nästa nivå. Genom att lösa upp denna energi, kommer du att uppleva ett omedelbart skifte i ditt medvetande vilket tillåter dig att växa och utvecklas.

Alla Emerald Heart Practitioners har utbildats genom

The Emerald Heart School of Enlightenment.

Vi arbetar på vårt eget individuella sätt, genom att använda våra egna erfarenheter, gåvor och talanger i vårt utövande, och vi kommer från alla inriktningar i livet.

Det vi har gemensamt är vår förmåga att arbeta som spirituella lärare för att hjälpa dig på din resa i att upptäcka Din Egen Sanning. Vi använder högvibrerande essenser och Ljuset från the Emerald Heart och Wheel of Light genom särskilda riktade program för att hjälpa dig att ta dig förbi dina begränsningar.

En Emerald Heart Practitioner är bara en Budbärare. Genom vägledning från Guiderna av the Emerald Heart och ditt Eget Högre Jag, ges du budskapet hur du kan ombesörja din egen läkning och utveckling genom att använda dig av speciella metoder. Varje Practitioner kommer att mixa och anpassa Essenser och Program, för att ta fram ett individuellt Program för varje person där energi och ljus från the Emerald Heart i hela ditt varande.

Hitta din Emerald Heart Practitioner här: http://www.emerald-heart.com/practlist.php

Guiderna från the Emerald Heart talar:

"Som vi sagt, är detta ett Ljus för utveckling. Det går bortom vad merparten av mänskligheten förstår och det enda sättet att få någon uppfattning om det, är att uppleva det. Utan din egen upplevelse, vet du ingenting. Utifrån din egna upplevelse, vet du vilka resultat det medför."

"För att vandra en sann spirituell väg krävs mod och beslutsamhet. Alla Practitioner har gått igenom många påfrestningar och prövningar för att öppna upp sin förmåga att nå in i 5e dimensionens verklighet. De har i huvudsak vandrat denna väg för sin egen utveckling och de har till slut nått en punkt där de öppnat sig så mycket att de vet att de måste dela sina gåvor genom att erbjuda dem till andra som önskar gå samma väg."

"Dessa av Guds barn, som kommer att dra fördel av den energirörelse vi kallar The Wheel of Light kommer att VETA att detta är en del av deras väg. Ifrågasättande kommer inte att finnas i deras sinnen. Deras medvetande kommer att tala till dem och de kommer bara att `veta´att de måste kopplas till denna källa. All sanning kommer via hjärtat och de vars hjärtan är öppna och redo att se sanningen på denna nivå, kommer att känna sanningen tala inom dem."

"The Wheel of Light är en port som öppnats upp till Jorden vid denna tid, och dess ljus kommer att kalla de barn som är ämnade att passera genom dess dörrar. Många lärdomar kommer att visa sig för varje individ genom denna kontakt. En av dessa lärdomar är Tillit."

"Brist på Tillit är en stor begränsande faktor för människans utveckling. det ligger stora rädslor runt Tilliten till att ni är beskyddade; Tilliten till att ni är vägledda; Tilliten till många saker som ligger i skapelsens natur och precessen att gå framåt. Tillit är att lära sig öppna sitt hjärta. Utan att öppna sitt hjärta kan ingen utveckling ske. Därför kommer de som är rädda inte att ha tillit till the Wheel of Light. Helt enkelt, för att de inte har nått den punkt där de har tilliten att ta steget ut i det okända. De vars utveckling rör sig mot de högsta vibrationerna av andligheten på jorden, kommer att höra kallelsen."

"Dörrarna kommer att vara öppna, men endast de som kan uppfatta porten kommer att träda igenom den. Genom historien har de passerat som kunnat se och förstå den gömda betydelsen i Mästarnas budskap, och det har funnits de som inte förstått och som därav ifrågasatt. Tiden är nu inne där många öppnar upp och förstår."

"Om the Wheel of Light kallar dig, kommer du att känna det i ditt hjärta och då kommer du heller inte att ifrågasätta. Du kommer inte att känna någon rädsla för att ha Tillit till processen." 

You may not be ready for my work,
        But, remember where you found it.
        For, when you begin to awaken,
        You may have need of it.   

David Ashworth

Välkommen

Välkommen till www.rosahultman.n.nu

Länkar

EH