Utdrag ur Ocean of Emotion

Här följer fritt översatt ett utdrag ur David Ashworths bok "Ocean of Emotion".

Genom att arbeta med Ljuset från the Emerald Heart och högvibrerande essenser så kommer din utveckling att accelerera. Detta sker genom att ditt hjärta och medvetande öppnas på ett sätt som annars inte är möjligt.

Det mänskliga subtila energisystemet består av Auran och våra chakran där våra känslor och vårt medvetande är som ett djupt hav och för att börja stimulera utvecklingen av det mänskliga medvetandet är vi tvungna att förstå, navigera och tränga igenom detta hav. Den absoluta nyckeln för att få till stånd utveckling av medvetandet ligger i förmågan att tränga in i hjärtats djup, för det är i det djupaste av våra hjärtan som den djupaste delen av vårt känslohav finns. Den djupaste delen av vårt medvetande är det guiderna kallar “brunnen av rädslor” och den finns i det allra innersta av vårt hjärtchakra, men dold i den 5e dimensionen. Ljuset från the Emerald Heart öppnar dörren till denna dimension bortom tid och rum.

Föreställ dig för ett ögonblick att du stiger ner i ett hav. När du stiger ner i vattnet är det ljus runt omkring dig. Dagsljuset tränger igenom ytan på vattnet och du kan se tydligt det du har runt omkring dig. Föreställ dig detta som ett klart tropiskt rev med koraller och färgglada fiskar. Ju djupare du nu sjunker ner i havet ju mer av dagsljuset filtreras bort beroende på vattnets densitet. Till slut kommer du till en punkt när ljuset inte kan tränga igenom längre och du träder in i det djupaste och mörkaste av havet. Inget vanligt ljus kan någonsin nå denna plats.

Om vi delar havet i två tydligt märkbara delar så kan vi kalla dem den grunda delen och den djupa delen. Vi kan göra jämförelsen med vårt energisystem och vårt medvetande. Den grunda delen representerar den del av vårt varande dit ljus kan tränga in, så som vårt chakra system och den mentala kroppen och våra känslokropp lokaliserade i vår aura. Den djupaste delen representerar platsen dit inget ljus når, vilket är det djupaste av vårt medvetande som döljer sig i det innersta av våra hjärtan. I den grunda delen är vi mer eller mindre medvetna om vad vi mentalt och känslomässigt processar i våra liv. Även de känslomässiga mönster vi inte vill låtsas om eller vara med om är vi på någon nivå ändå medvetna om. Låt oss säga att i det stora hela är det den grunda delen som processar energin och medvetandet i våra tankar och känslor i stunden – här och nu.   

I de djupare och mörkare regionerna av den djupaste delen stöter vi på de allra uråldrigaste aspekterna av oss själva. Inte bara de aspekter vi är här och nu i denna inkarnation utan även många aspekter av oss själva från tidigare inkarnationer som vi fortfarande bär med oss, olösta, och som finns i det allra innersta av våra hjärtan. Några av dessa aspekter går ända tillbaka till tiden då mänskligheten först började vandra på vår jord, för att samla erfarenheter och lära sig att existera. Dolt i “brunnen av rädslor” finns dessa uråldriga föreställningar, sinnesrörelser, känslor och monster som till någon grad kontrollerar, begränsar och avgör hur vi beter oss och lyckas i vårt nuvarande liv. Om vi inte gör något för att lösa upp detta uråldriga slagg så kommer det att fortsätta att begränsa oss även i kommande liv.

Dessa uråldriga föreställningar om våra tidigare jag är aktiva i våra nuvarande liv och Ljuset från the Emerald Heart kommer att få dem att framträda för att lösa upp dem, vilket kommer att ge dig mer frihet och växt inom många områden i livet, speciellt vad gäller ditt känslomässiga jag. Detta är en djupt läkande process som frigör dig från uråldriga mönster och trauman som fortfarande kan vara aktiva inom dig.  

Försök komma ihåg att det inte var Gud som gjorde denna resa jobbig. Varför skulle han? Det är bara vi själva som gör resan svår och komplex, och där sanningen alltid är väldigt enkel och uppenbar, vi försöker bara undvika att se det.”

Nyckeln för att lyckas är att gå framåt med små enkla steg och med den ovärderliga hjälpen av en Practitioner. När du arbetar med varje problematik, eller primär begränsande faktor, så kommer de att hjälpa dig att lära dig att känna igen när du behöver ta nästa steg. De kommer att lära dig att känna igen de förändringar när du går igenom dem och du kommer att bygga upp ett självförtroende i att lära dig gå vägen samt att veta att du verkligen går den. I takt med din transformation kommer du att känna igen och uppskatta de fördelar som ett förändrat medvetande för med sig i ditt liv och allt runt omkring dig.   

Välkommen

Välkommen till www.rosahultman.n.nu

Länkar

EH